Vis timer

Jimmy Westerheim

Biografi:
Grunnlegger og Daglig Leder av The Human Aspect
Jimmy har jobbet det siste 10-året med å veilede og coache mennesker over hele verden, i flere sektorer. Han startet sitt arbeid i sportsbransjen, jobbet videre som redningsdykker i kystvakten, og som «Operationsmanager» innen shipping. I feriene sine i shipping, jobbet han i felt verden over for veldedige organisasjoner. Gjennom dette jobbet han som trener, holde presentasjoner og foredrag, samt choaching og veiledning, og de siste 2 årene har han jobbet utenlands for Leger Uten Grenser. Hans utdannelser er innen Shipping & operations, Idrett & coaching, og kommunikasjon & ledelse.
Nå har han startet og etablert The Human Aspect og målet er å spre budskapet og arbeidet globalt.