Inspirasjon fra andre siden av Atlanteren

Gjennom et nettverk av kvinner og menn for hjemmefødsler møtte vi på denne fantastiske damen i på et event i Bærum. Hennes tilstedeværelse og energi var umulig å ikke legge merke til, hun hadde en ro som umiddelbart gav en en følelse av tillit og ønske om å dele 💕

Ydmykt sendte vi en forespørsel til henne tidligere i høst om hun kunne tenkt seg å delta på vår festival i 2017, og ikke minst om hun var ledig. Ikke lenge etterpå fikk vi svar at hun veldig gjerne kunne tenkt seg å ta turen over Atlanteren til oss.

En kvinne til inspirasjon

Sister Morningstars forfedre var Cherokee indianere, og hun har latt Cherokee-indianerenes enkle og hellige livsstil prege hele hennes person og liv. Som 12-åring startet hun sin første studiegruppe for kvinner, og har siden engasjert seg dypt i kvinnenes kraft og egenskaper til å bygge bærekraftige samfunn.

Når vi leste siste paragraf i hennes første mail til oss var vi sikre på at dette ville bli en spennende og vakker reise for oss alle!

💗 «Peace to you and to our world. Peace and passion and power to the birthing mothers and the wimyn who serve them. Blessed be. Blessed do.» 💗

Hun vil holde både yogatimer og workshops i løpet av festivalen, og det kan kanskje også bli mulighet for å booke 1-til-1 timer med henne om det er noen interesse for dette.

NB: skulle dette være aktuelt – meld din interesse til tone@puls1.no.

Alle timene og workshops med Sister Morningstar undervises på engelsk.

———————————————————————————————————

INSPIRATION ACROSS WATERS…..

Through a network of men and women supporting home birth we met this fantastic lady at an event in Bærum. Her presence and energy was impossible not to notice, she carried a sense of peace and tranquility in a way that immediately invited trust and a willingness to share 💕

Humbly we sent a request earlier this autumn asking if she could and would like to attend our festival in 2017. Not long after she replied that she would be delighted to come.

Sister Morningstars ancestors were Cherokees, and she´s let the Cherokee simple and sacred way of living color her person and way of life since she was a child. She led her first women´s study group at the age of 12, and has since been inspired by the power of women and their ability to build supportive and sustainable communities.

When reading the last paragraph of the first mail correspondence we received, we knew this would be a beautiful and exciting voyage for all of us!

💗 «Peace to you and to our world. Peace and passion and power to the birthing mothers and the wimyn who serve them. Blessed be. Blessed do.» 💗

She will teach both yoga classes and workshops over the weekend, and there may be a chance of booking 1-to-1 sessions with Sister Morningstar if there is any interest for it.

Please e-mail us at tone@puls1.no if this is of interest.

All classes and workshops with Sister Morningstar will be taught in English.

Fortell oss hva du tenker på