Gongbad

Et gongbad kan beskrives på flere måter, det kan være en lydreise hvor man bades i lydbølgene til gongen. Det kan være en form for avspenning hvor lyden fra gongene gjør du slapper mer av og reduserer stress i kroppen.

Vi vil anbefale å ligge under et gongbad, men det går også fint å sitte f.eks i meditasjonsstilling eller på en stol.

Festivalens gongbad varer i 1,5 time. Instrumentene som benyttes er i hovedsak gong, men andre instrumenter og sang er også en del av lydbildet. Den enkelte gongbad deltager vil ha sin egen opplevelse av denne lydreisen. For de aller fleste er dette en fin og avslappende opplevelse. I enkelte tilfeller blir det en sterk opplevelse hvor mye liv kommer til overflaten.

I et gongbad så spiller gongmestere med et nøytralt sinn og åpner opp for det liv som er der i deg og i deltagerne. Gongmestere rommer lydbølger og spilles av gongene og skaper et harmonisk lydlandskap for deg å være i.

Vi vil lage en lydreise med gonger, syngeboller, Shantichimes, Shrudiboks mm. i tillegg til Gongmesterens bruk av stemmen og overtoner.

Du vil få en trygg og behagelig reise hvor gongmesterne lager et harmonisk klangrom hvor du får ditt eget lydbad og lydreise.

Når Gongen spilles skapes det en lyd med dype vibrasjoner som kan løse opp i fysiske, emosjonelle og mentale spenninger. Lydens vibrasjon kan på den måten ha en helende effekt på kropp, sjel og sinn.

Gongen er et fantastisk spennende instrument som påvirker både deltakeren og den som spiller. Å la seg flyte med av gongens vibrasjoner, tillate tonene å trenge igjennom deg, og la deg synk inn i en dyp meditativ tilstand, den tilstand der kroppens egne helbredende egenskaper trer i kraft, er helt fantastisk.

Fordi gongen er et «stort» instrument som skaper store lydbølger vil de fleste oppleve at de treffes av lydbølger gjennom hele kroppen. Det er mage som sier at de føler seg fornyet og synes dette bare er helt fantastisk. de uttrykker ofte at det er som «å bli født på ny».

Vi anbefaler alle som opplever det som «for sterkt» å kontakte Gongmester i etterkant av gongbadet og det skal være rom for deling av opplevelser i etterkant av gongbadet.